SPRÄNGTEKNISK KONSULTVERKSAMHET

Mech Bergkompetens har över 30 års erfarenhet av berg- och sprängteknisk konsultverksamhet.

Michael Hermansson har under en lång följd av år anlitats som sprängteknisk konsult vid komplicerade bergsprängningsprojekt och vid planering av sprängarbeten i tätort.

Michael Hermansson är uppskattad sakkunnig vid tvister mellan beställare och entreprenör där såväl kunskap om teknik som gällande regelverk behövs.

BEHÖVER DU HJÄLP MED SPRÄNGTEKNISK RÅDGIVNING?