ADR UTBILDNING

Det finns en mängd utbildare i transport av farligt gods men djupare kunskap om Klass 1 transporter saknas många gånger.

Genom att gå en ADR utbildning hos Mech Bergkompetens garanterar vi att alla frågor om dessa transporter kommer att besvaras under utbildningen.

 

 

AKTUELLA UTBILDNINGAR

ADR kurs (inkl klass 1)
4-7/2 2020,  Åkersberga

Förnyelse av ADR-intyg (inkl klass1)
5-7/2 2020,  Åkersberga

 

BEHÖVER DU ADR-UTBILDNING?