BERG-, BORR- OCH

SPRÄNGTEKNISK UTBILDNING

Med de välkända namnen Michael Hermansson och Tommy Johansson som ansvariga för spräng- resp borrutbildningar kan Mech Bergkompetens genomföra alla typer av behörighetsutbildningar och företagsanpassade utbildningar inom området.

BEHÖVER DU HJÄLP MED SPRÄNGTEKNISK UTBILDNING?