ISABELLA

En mycket udda verksamhet i företaget kommer vår veteranbåtsverksamhet bli.

Efter 10 års renovering är Forslundaren Isabella, byggd 1938 vid Sjöexpress varv, färdig för utfärder. Vi hoppas kunna utrusta henne under försommaren och kunna genomföra utfärder på sensommaren eller tidig höst.

Passande för små sällskap upp till 4 personer. Utgångspunkt Ljusterö/Östanå.