ADR UTBILDNING

 

Det finns en mängd utbildare i transport av farligt gods men djupare kunskap om Klass 1 transporter saknas många gånger.

Genom att gå en ADR utbildning hos Mech Bergkompetens garanterar vi att alla frågor om dessa transporter kommer att besvaras under utbildningen.

BEHÖVER DU ADR-UTBILDNING?