UTBILDNING

Mech Bergkompetens har över 30 års erfarenhet av sprängteknisk utbildning såväl nationellt som internationellt.
Vi genomför behörighetsutbildningar och företagsanpassade utbildningar över hela landet.
Borrkorts och sprängkortsutfärdare.

Mech Bergkompetens är av MSB godkänd ADR utbildare med Klass 1 utbildning som specialitet.

BEHÖVER DU MER INFORMATION OM UTBILDNINGARNA?