SÄKERHETSRÅDGIVARE ADR

Michael Hermansson är sedan många år av MSB godkänd Säkerhetsrådgivare för farligt gods transporter med Klass 1 som specialitet. Michael anlitas av sprängentreprenörer i såväl Stockholms- som Göteborgsområdet.

BEHÖVER DU EN SÄKERHETSRÅDGIVARE VID TRANSPORT AV FARLIGT GODS?